HELP

HEROES Learning Program: innowacyjny projekt edukacyjny dla młodych ludzi z fizyczną niepełnosprawnością

We wrześniu 2019 roku Fundacja Dziecięca Fantazja wraz z Vienna Insurance Group rusza z zupełnie nowym projektem HELP – Heroes Learning Program, skierowanym do młodych ludzi w wieku 18-22 lata, którzy mimo fizycznych niepełnosprawności, pragną kontynuować edukację. Program ma na celu zapewnienie naszym dorosłym podopiecznym możliwości zdobycia wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji, sprecyzowania ścieżki kariery oraz docelowo znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Dzięki temu młodzi ludzie borykający się z różnego rodzaju schorzeniami i niepełnosprawnościami mają szansę zyskać poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za własne życie, a jednocześnie uniknąć izolacji społecznej oraz wykluczenia.

Sponsoring w ramach projektu HELP obejmuje: koszty opłacenia indywidualnej ścieżki edukacyjnej każdego z uczestników (m.in. studia na uczelni, kursy dokształcające, materiały edukacyjne, niezbędny sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, dostęp do Internetu, koszty opieki opiekuna, koszty dojazdu na uczelnię i inne).