Projekt PO(d)ŁĄCZENI

Fundacja Dziecięca Fantazja przystąpiła do projektu PO(d)ŁĄCZENI. Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Dzięki Funduszowi pomocowemu i FED, 17-cioro naszych Podopiecznych otrzymało laptopy i tablet. Zostali PODŁĄCZENI do świata. Dzięki nowemu sprzętowi będą mogli bez kłopotów brać udział w lekcjach on-line. Laptopy i tablet są najwyższej jakości. Pozwolą nie tylko na łatwiejsze i szybsze zdobywanie wiedzy, ale również POŁĄCZĄ naszych Podopiecznych z ich przyjaciółmi, rodziną. Obecnie, dostęp do Internetu jest nieodzowny. Komunikatory ułatwią podtrzymanie, być może nawiązanie nowych relacji. Wiemy wszyscy jak ważna dla dzieci i młodzieży jest socjalizacja.  Projekt PO(d)ŁĄCZENI jest szczególnie ważny w bardzo trudnym okresie pandemii, kiedy nasi Podopieczni, ze względu na podwyższone ryzyko zachorowania, musieli być jeszcze dłużej i w większym reżimie sanitarnym izolowani od rówieśników co spowodowało pogorszenie ich stanu fizycznego i psychicznego. Dlatego sprzęt, który otrzymali jest dla nich bardzo ważnym “oknem na świat – edukację i socjalizację”

Dziękujemy Fundacji Edukacja dla Demokracji za umożliwienie nam PO(d)ŁĄCZENIa 17-ciorga ciężko chorych dzieci.