ZGŁOŚ DZIECKO

 Fundacja Dziecięca Fantazja spełnia marzenia dzieci w wieku do 18 lat. Podopiecznymi Fundacji Dziecięca Fantazja mogą być dzieci zmagające się z chorobami zagrażającymi życiu, nieuleczalnymi, wadami wrodzonymi i genetycznymi, chorobami przewlekłymi oraz niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. W przypadku zbiórek związanych z rehabilitacją do programu przyjmujemy młodzież do 24 roku życia.
Dziecko może zgłosić się samo lub być polecone przez rodziców, opiekunów, lekarzy, pielęgniarki lub inne osoby bliskie dziecku.

W celu zgłoszenia dziecka, prosimy o wypełnienie formularza (poniżej, w zakładce formularz zgłoszeniowy) oraz załączenie aktualnego zdjęcia dziecka. Zgłoszenie dziecka oznacza jednoczesną zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka (przed i po realizacji fantazji) w materiałach marketingowych i prasowych Fundacji oraz Sponsorów: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych, w prasie i materiałach drukowanych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

 

W przypadku wyrażenia zgody na utworzenie zbiórki środków na realizację marzenia dziecka, zbiórka ukaże się na platformie wishsurfing.pl. Platforma ta należy i jest administrowana przez Fundację Dziecięca Fantazja. Zbiórka zawiera zdjęcie, miejscowość, wiek, opis dziecka oraz jego marzenia. Darczyńcy mogą dokonywać wpłat tradycyjnym przelewem lub on-line. Udostępnienie zbiórki na marzenie dziecka na wishsurfing.pl znacznie przyspieszy ich realizację. Jeśli zgadzacie się Państwo na założenie zbiórki dla dziecka w serwisie wishsurfing.pl prosimy o zaznaczenie tej zgody w formularzu zgłoszeniowym.

Fundacja Dziecięca Fantazja umożliwia zbieranie pieniędzy dla konkretnego Podopiecznego w dwóch formach:
  1. przekazanie 1% podatku w ramach corocznego zeznania podatkowego (od osób fizycznych i firm). W zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS fundacji 0000168783, a w celu szczegółowym należy wpisać imię i nazwisko dziecka.
  2. wpłaty od osób prywatnych i firm na konto fundacji, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka.
Podopieczny i jego opiekunowie mogą sami zdecydować, na jaki cel chcą wykorzystać otrzymaną pomoc. Ze zgromadzonych środków można pokryć wszelkie koszty związane z niepełnosprawnością lub chorobą dziecka, w tym: koszty leczenia i rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty transportu, koszty wyposażenia mieszkania i remontów oraz koszty zakupu sprzętów i przedmiotów rozwijających hobby i edukację dziecka oraz podnoszących standard i jakość życia dziecka np. laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, zabawki, książki, sprzęt muzyczny i sportowy, a także kursy i warsztaty. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: info@f-df.pl lub telefoniczny: 22 517 17 70 w godzinach 9:00 – 16:00 w celu uzyskania szczegółowych informacji.