FaniMani wspierają Fantazję!

Od niedawna pozostaliśmy beneficjentem Fundacji FaniMani, której misją jest wspieranie różnych organizacji w zbieraniu funduszy na to, co jest ważne. Organizacja współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami, harcerzami i innymi grupami realizującymi zadania o naturze prospołecznej.

Fundacja współpracuje z otoczeniem biznesowym, które pozwala oferować narzędzia, które pomagają w zbieraniu pieniędzy zarówno dla osób pomagających, jak i dla adresatów pomocy finansowej, czyli w tym przypadku nas.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że pozostaliśmy częścią tego projektu. Więcej informacji, o tym jak Państwo może nam pomagać, znajduje się na stronie internetowej Fani Mani:

https://fanimani.pl

Dziękujemy!