Konwersacje online w języku angielskim

W maju i czerwcu 2021 beneficjenci projektu PODŁĄCZENI mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych lekcjach i konwersacjach w języku angielskim prowadzonych online. Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Jedną z osób jest Ewa z Radomia, która dzięki projektowi otrzymała laptopa. Dla Ewy jest to prawdziwe okno na świat, a także narzędzie niezbędne do nauki i przyszłej pracy. Ewa studiuje anglistykę, ale ze względu na swoją chorobę i ograniczenia fizyczne nie ma zbyt wielu możliwości konwersowania z native speakerami. Dlatego z wielką chęcią i radością uczestniczyła w konwersacjach z wolontariuszami z Kanady. Olivia, Josh i Ewa odbyli 10 spotkań przez 5 tygodni. Od samego początku nie mieli problemów z wyborem tematów do rozmów i rozmawiali o wszystkim – o sytuacji na świecie, o swoich krajach, kulturze, sporcie, filmach, zwierzętach, podróżach, planach na przyszłość. Nigdy nie brakowało im tematów do rozmów, a w czasie konwersacji, które często się przedłużały poza wyznaczony czas, było wiele radości i śmiechu. Te spotkania dały Ewie nadzieję, że sytuacja pandemiczna niedługo się poprawi, wiarę w siebie i swoje możliwości, pewność siebie, radość ze spotkania (mimo, że online) z rówieśnikami.