Sztuka nie wyklucza

Projekt “Sztuka nie wyklucza” realizowany był w terminie od 01 grudnia 2022 do 30 września 2023. W ramach projektu wsparliśmy rozwój artystyczny Podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja- dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych, które w wyniku wykluczenia społecznego nie mieli możliwości rozwijania swych talentów w zakresie sztuki. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach edukacji pozaformalnej on-line dotyczących grafiki komputerowej, w ramach których zapoznali się z obsługą platformy Canva.com i zaprojektowali pod okiem graficzki-wolontariuszki kalendarz na 2024 rok. Projekt przeciwdziałał również wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie uczestnikom sprzętu (laptopy/tablety) niezbędnego do rozwoju artystycznego, wspierania uczestnictwa w kulturze i sztuce oraz kontaktu z profesjonalnym środowiskiem artystycznym. Dodatkowo opracowano i upowszechniono na stronie www Fundacji materiały w formie 5 scenariuszy do prowadzenia zajęć on-line z dziećmi i młodzieżą wykorzystujące bezpłatną platformę Canva.com w stopniu podstawowym. 

Scenariusze zajęć w wersji PDF dostępne są TUTAJ. 

 

“Sztuka nie wyklucza” jest dostępny na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacja Dziecięca Fantazja. Utwór powstał w ramach projektu “Sztuka nie wyklucza”, realizowanego przez Fundację Dziecięca Fantazja przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o projekcie “Sztuka nie wyklucza”. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.