Kalendarz “Sztuka nie wyklucza”

W ramach projektu “Sztuka nie wyklucza” Podopieczni naszej Fundacji zaprojektowali Kalendarz na 2024 rok. Projekt w formacie PDF znajdziecie pod linkiem TUTAJ. 

Projekt “Sztuka nie wyklucza” realizowany był w terminie od 01 grudnia 2022 do 30 września 2023. W ramach projektu wsparliśmy rozwój artystyczny Podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja- dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych, które w wyniku wykluczenia społecznego nie mieli możliwości rozwijania swych talentów w zakresie sztuki. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach edukacji pozaformalnej on-line dotyczących grafiki komputerowej. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za kreatywność i zapał, a ich rodzicom i bliskim- za pomoc w realizacji zajęć on-line, które odbywały się na platformie graficznej Canva. 

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.