Regulamin darowizn

Wesprzyj
REGULAMIN DAROWIZN Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://f-df.pl oraz https://www.wishurfing.pl, subdomenach lub w aplikacjach mobilnych (dalej „Serwis” lub „Platforma”). Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.wishsurfing.pl/informacje/regulamin oraz https://f-df.pl/Wesprzyj/regulamin-darowizn/. Administratorem Serwisu jest Fundacja Dziecięca Fantazja z siedzibą przy ul. gen. L. Kickiego 1, 04-373 Warszawa, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168783, NIP: 951-20-82-106, REGON: 015524993, dalej „Fundacja Dziecięca Fantazja”; w Regulaminie używamy także określeń “FDF”, „my”, „nas”, „nasze” i podobnych. Serwis i udostępniane w jego ramach usługi są udostępniane użytkownikom czyli wszystkim korzystającym z Serwisu (dalej „Darczyńca”). Oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem, rozumiesz, że…
Czytaj

Przekaż swój 1,5%

Wesprzyj
Przekaż 1,5% podatku za dany rok na rzecz podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja. W PIT-cie trzeba jedynie wpisać nr KRS Fundacji Dziecięca Fantazja: KRS 0000168783. Spełnij fantazję konkretnego dziecka. Spełnienie fantazji daje tym dzieciom, całym rodzinom nadzieję i siłę do dalszej walki o następny dzień, o życie, o sprawność. Prosimy o przekazanie 1,5% swojego podatku Fundacji Dziecięca Fantazja. Dzięki funduszom z podatku możemy wnosić odrobinę radości w życie ciężko i nieuleczanie chorych dzieci. W naszej bazie czeka ponad 1000 dzieci, a bez Waszego wsparcia i 1,5% nie damy rady im pomóc. Nasz nr KRS to 0000168783. Pomagamy dzieciom od 2003 roku.  Można przekazać 1,5% ogólnie na podopiecznych – wtedy spełniamy marzenia najbardziej potrzebujących, najpilniejsze i te, na które dzieci czekają najdłużej. Można też przekazać 1,5% na spełnienie marzenia konkretnego dziecka z…
Czytaj

Adoptuj marzenie na wishsurfing.pl – współpraca dla firm

Wesprzyj
Program Adoptuj Marzenie jest przeznaczony dla firm. Program daje Państwa firmie i pracownikom wyjątkową możliwość natychmiastowego spełnienia marzenia chorego dziecka z wybranego regionu. Realizacja marzenia to wniesienie radości i realnej, pozytywnej zmiany w życie potrzebującego dziecka. Jest to niezwykle satysfakcjonujące doświadczenie zarówno dla marzyciela jak i dla pomagającego. Program Adoptuj Marzenie to idealna strategia CSR dla firmy. Dodatkowo, każdą darowiznę można odliczyć od dochodu. Inauguracja programu została zaplanowana na początek listopada 2021. Więcej szczegółów wkrótce.
Czytaj

Spełnij fantazję konkretnego dziecka za pomocą platformy wishsurfing.pl

Wesprzyj
Na platformie wishsurfing.pl prezentujemy marzenia naszych podopiecznych w nowatorski sposób. Każda fantazja jest zweryfikowana, a zbiórka pokazuje całkowity koszt realizacji marzenia dziecka, począwszy od zakupu prezentu a skończywszy na dostarczeniu go do rąk Marzyciela. Darczyńca ma możliwość samodzielnego przeszukania bazy, wybranie wspieranego dziecka i fantazji, która ma zostać spełniona. Wpłat w dowolnej wysokości można dokonać on-line. Przekazując darowiznę na wishsurfing.pl darczyńca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat administracyjnych oraz opłat za przetwarzanie płatności. Wpłaty przekazane za pomocą platformy Wishsurfing mogą być odliczone od dochodu.
Czytaj